Δημιουργία Λογαριασμού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Η υπηρεσία arxaia.gr δίνει τη δυνατότητα σε σχολεία, εκπαιδευτικούς οργανισμούς και φροντιστήρια για μαζική αγορά αδειών χρήσης. Με κάθε νέα άδεια χρήσης, ένας επιπλέον μαθητής μπορεί να εγγραφεί στην υπηρεσία ΔΩΡΕΑΝ μέσω ειδικού κωδικού που θα προμηθευτεί από το ίδιο το σχολείο του ή το φροντιστήριό του.

Δώστε τη δυνατότητα στους μαθητές σας να αποκτήσουν πρόσβαση στη διαδραστική πλατφόρμα arxaia.gr με περισσότερα από 800 αρχαία κείμενα και μεταφράσεις καθώς και πάνω από 410 video.

CAPTCHA Image