<<
Video
Μετάφραση Α'
Μετάφραση Β'
>>
<Δημοσθένους, Ὑπέρ τῆς Ῥοδίων Ἐλευθερίας, 34>

Ἀλλὰ γὰρ οὐχ ὅ τι τις κατηγορήσει τούτων ἢ τοῖς ἄλλοις ὑμῖν ἐπιπλήξει χαλεπὸν εὑρεῖν, ἀλλ” ἀφ” ὁποίων λόγων ἢ πράξεως ποίας ἐπανορθώσεταί τις ἃ νῦν οὐκ ὀρθῶς ἔχει, τοῦτ” ἔργον εὑρεῖν. ἴσως μὲν οὖν οὐδὲ τοῦ παρόντος καιροῦ περὶ πάντων λέγειν. ἀλλ” ἐὰν ἃ προῄρησθε δυνηθῆτ “ ἐπικυρῶσαι συμφερούσῃ τινὶ πράξει, καὶ τἄλλ” ἂν ἴσως καθ” ἓν ἀεὶ βέλτιον σχοίη.